పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గుండే అనే పదం యొక్క అర్థం.

గుండే   నామవాచకం

అర్థం : రక్తన్ని సరఫరా చేసేది

ఉదాహరణ : గుండే ప్రాణులకు గొప్పదైన భాగం.

పర్యాయపదాలు : హృదయం

छाती के अंदर बायीं ओर का एक अवयव जिसके स्पन्दन से सारे शरीर की नाड़ियों में रक्त-संचार होता रहता है।

हृदय प्राणियों का महत्वपूर्ण अंग है।
अवछंग, असह, उअर, उछंग, उर, करेजा, कलेजा, जिगर, जियरा, जिया, दिल, मर्म, मर्म स्थल, हार्ट, हिय, ही, हृदय

గుండే పర్యాయపదాలు. గుండే అర్థం. gunde paryaya padalu in Telugu. gunde paryaya padam.