పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గాలి అనే పదం యొక్క అర్థం.

గాలి   నామవాచకం

అర్థం : పంచభూతాలల్లో ఒకటి కంటికి కనిపించనిది

ఉదాహరణ : గాలి కొరతతో జీవిత కల్పన చేయడం జరగదు.

గాలి పర్యాయపదాలు. గాలి అర్థం. gaali paryaya padalu in Telugu. gaali paryaya padam.