దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గాయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

గాయం   నామవాచకం

అర్థం : ఏవైన వస్తువులు తగిలినప్పుడు కలిగే గంటు

ఉదాహరణ : జారి పడిపొవడం కారణంగా మోహన్ కాలికి దెబ్బ తగిలింది.

పర్యాయపదాలు : దెబ్బ

आघात लगने पर होने वाली दर्द की अवस्था या भाव।

फिसलकर गिरने के कारण मोहन के पैर में चोट लग गई।
चोट

Any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc..

harm, hurt, injury, trauma

అర్థం : కింద పడినప్పుడు తగిలేది

ఉదాహరణ : నా గాయంలో నొప్పి పోయింది

పర్యాయపదాలు : దెబ్బ, పుండు

पेड़ू के नीचे कमर और जाँघ के जोड़ का वह स्थान जहाँ छूने से गिल्टियाँ मालूम होती हैं।

मेरे पुट्ठे में दर्द हो रहा है।
पट्ठा, पुट्ठा

అర్థం : శరీరం యొక్క భాగంలో కత్తి మొదలైనవాటి వల్ల కలిగే దెబ్బ.

ఉదాహరణ : గాయం చాలా పెద్దగా వుంది.

शरीर का वह अंग या भाग जो कटने-फटने, सड़ने-गलने आदि के कारण विकृत हो गया हो या शरीर पर का कटा या चिरा हुआ स्थान।

घाव बहुत फैल गया है।
घाव

అర్థం : గట్టి వస్తువుతో కొట్టడంవలన అయ్యేది

ఉదాహరణ : అతను లాఠీతో నన్ను గాయపరిచాడు.

పర్యాయపదాలు : అభిఘాతం, అరుసు, అస్రావం, ఈర్మం, కురుపు, క్షణీతువు, గుల్ల, ఘాతం, దెబ్బ, పుండు, పోటికం, మోద, వాపు, వ్రణం

किसी वस्तु, शरीर आदि पर किसी दूसरी वस्तु के वेगपूर्वक आकर गिरने या लगने की क्रिया (जिससे कभी-कभी अनिष्ट या हानि होती है)।

राहगीर उसे आघात से बचाने के लिए दौड़ा।
अभिघात, अवघात, आघात, आहति, घात, चोट, जद, ज़द, प्रहरण, प्रहार, वार, विघात, व्याघात

The act of pounding (delivering repeated heavy blows).

The sudden hammer of fists caught him off guard.
The pounding of feet on the hallway.
hammer, hammering, pound, pounding

అర్థం : దూరముగా వెళ్ళిన చిన్నని గొట్టము లాంటి చిన్న గాయం.దీని నుండి చీము కారుతుంటుంది

ఉదాహరణ : చాలా సంవత్సరాల వరకు మందు పూయడం వలన లోతుగాపడిన వ్రణము బాగైంది.

పర్యాయపదాలు : దెబ్బ, లోతుగాపడిన వ్రణము

दूर तक गया हुआ नली का-सा छोटा घाव जिससे बराबर मवाद निकलता रहता है।

कई सालों तक दवा कराने के बाद उसका नासूर ठीक हुआ।
नाड़ीव्रण, नासूर

గాయం పర్యాయపదాలు. గాయం అర్థం. gaayam paryaya padalu in Telugu. gaayam paryaya padam.