పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గరుడపక్షి అనే పదం యొక్క అర్థం.

గరుడపక్షి   నామవాచకం

అర్థం : ఆకాశంలో ఎగిరే పెద్ద పక్షి అది మాంసాహారాన్ని ఇష్టపడుతుంది

ఉదాహరణ : గ్రద్ద చూపు చాలా పదునుగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : గ్రద్ద, డేగ

एक बड़ा दिनचर शिकारी पक्षी जो प्रायः मरे हुए पशु-पक्षियों के मांस का भक्षण करता है।

गिद्ध की दृष्टि पैनी होती है।
शास्त्र के अनुसार जिस भवन पर गिद्ध बैठ जाए उसमें नहीं रहना चाहिए।
गिद्ध, गिध, गीध, दीर्घदर्शी, वज्रचंचु, वज्रतुंड, वज्रतुण्ड, शकुन

Any of various large diurnal birds of prey having naked heads and weak claws and feeding chiefly on carrion.

vulture

అర్థం : గ్రద్ద జాతికి చెందిన పెద్ద పక్షి

ఉదాహరణ : పురాణాలలో విష్ణువు యొక్క వాహనం గరుడపక్షి ఎక్కడికి వెళ్ళింది.

పర్యాయపదాలు : నాగాంతక

गिद्ध की जाति का एक बड़ा पक्षी जिसको सब पक्षियों का राजा माना जाता है।

पुराणों में गरुड़ को विष्णु का वाहन कहा गया है।
इस पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी गरुड़ है।
अहिरिपु, खगकेतु, खगपति, गरुड, गरुड़, तारख, नागवारिक, नागांतक, नागान्तक, रक्तपक्ष, विशालक, विशालाक्ष, शकुनीश्वर, शिलानीड़, शौंगेय, श्वेतरोहित, सर्पारि

Any of various large keen-sighted diurnal birds of prey noted for their broad wings and strong soaring flight.

bird of jove, eagle

గరుడపక్షి పర్యాయపదాలు. గరుడపక్షి అర్థం. garudapakshi paryaya padalu in Telugu. garudapakshi paryaya padam.