పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గమ్యస్థానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

గమ్యస్థానం   నామవాచకం

అర్థం : చేరుకోవలసిన స్థలము

ఉదాహరణ : రంజన్ ఇప్పటి వరకు తన లక్ష్యస్థానాన్ని చేరుకోలేకపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళదగిన

पहुँचने का स्थान या वह जगह जहाँ जाना हो।

रंजन अभी तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुँचा है।
गंतव्य, गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थान, गन्तव्य, लक्ष्य स्थल, लक्ष्य स्थान

The place designated as the end (as of a race or journey).

A crowd assembled at the finish.
He was nearly exhausted as their destination came into view.
destination, finish, goal

గమ్యస్థానం పర్యాయపదాలు. గమ్యస్థానం అర్థం. gamyasthaanam paryaya padalu in Telugu. gamyasthaanam paryaya padam.