పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గమ్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

గమ్యం   నామవాచకం

అర్థం : దృడ సంకల్పంగా ఏదైన సాధించాలనుకునేది

ఉదాహరణ : రిక్షావాడు ఈ అల్మారిని గమ్యంకు చేర్చడానికి వందరూపాయలు అడిగాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पहुँचाने की मजदूरी।

रिक्शेवाला इस आलमारी की पहुँचाई सौ रुपए माँग रहा है।
पहुँचाई

Something that remunerates.

Wages were paid by check.
He wasted his pay on drink.
They saved a quarter of all their earnings.
earnings, pay, remuneration, salary, wage

అర్థం : ఏదైనా పనినైన సాధించడానికి ఉద్ధేశపూర్వకంగా ఉండేది.

ఉదాహరణ : అర్జుని యొక్క బాణం ఎల్లప్పుడు లక్ష్యం పై పడుతుంది.

పర్యాయపదాలు : గురి, లక్ష్యము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह जिसे ध्यान में रखकर कोई वार या आघात किया जाए।

अर्जुन का बाण हमेशा लक्ष्य पर पड़ता था।
जद, ज़द, निशाना, बेझा, लक्ष्य

The goal intended to be attained (and which is believed to be attainable).

The sole object of her trip was to see her children.
aim, object, objective, target

అర్థం : యాత్ర సమయములో మార్గమద్యములో ఆగే ప్రదేశము.

ఉదాహరణ : సాయంకాలం వరకు మేము మజిలీ చేరుకుంటాము.

పర్యాయపదాలు : మజిలీ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

यात्रा के समय मार्ग में ठहरने का स्थान।

शाम तक हम लोग अपने पड़ाव तक पहुँच जायेंगे।
अधिष्ठान, ठिकाना, पड़ाव, मंज़िल, मंजिल, मक़ाम, मकाम, मुक़ाम, मुकाम

అర్థం : సమాప్తమయ్యే స్థానం

ఉదాహరణ : పరుగు పందెంలో ఒకరితో పాటు ఇంకొకరు పరిగెత్తుతూ అంతిమ ప్రదేశం చేరుకుంటారు.

పర్యాయపదాలు : అంతిమప్రదేశం, గోల్, లక్ష్యం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह स्थान जो अंत या समाप्ति पर निर्दिष्ट हो (जैसे यात्रा या दौड़ आदि में)।

दौड़ प्रतियोगिता में एक ही साथ दो धावक मंजिल पर पहुँच गए।
गंतव्य, गन्तव्य, गोल, मंज़िल, मंजिल, मक़ाम, मकाम, मुक़ाम, मुकाम, लक्ष्य

The place designated as the end (as of a race or journey).

A crowd assembled at the finish.
He was nearly exhausted as their destination came into view.
destination, finish, goal

గమ్యం పర్యాయపదాలు. గమ్యం అర్థం. gamyam paryaya padalu in Telugu. gamyam paryaya padam.