పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గడ్డం అనే పదం యొక్క అర్థం.

గడ్డం   నామవాచకం

అర్థం : చాలా పెద్ద గడ్డం

ఉదాహరణ : చిన్నపిల్లవాడు సాధువు యొక్క గడ్డం చూసి భయపడ్డాడు.

बहुत बड़ी दाढ़ी।

छोटा बच्चा साधुबाबा का दाढ़ा देखकर डर गया।
दाढ़ा

అర్థం : పెదవులకు కింద ఉండే భాగం

ఉదాహరణ : అతని గడ్డంపైన గాటు గుర్తుంది.

ओठों के नीचे का गोलाई लिए हुए उभरा हुआ भाग।

उसकी ठोढ़ी पर कटे का निशान है।
चिबुक, ठुड्डी, ठोड़ी, ठोढ़ी, दाढ़ी, हनु

The protruding part of the lower jaw.

chin, mentum

అర్థం : పెదవుల కింది భాగముపై వెంట్రుకలు రావడము.

ఉదాహరణ : ఎక్కువమంది గొప్పవాళ్ళు గెడ్డమును పెట్టుకుంటారు.

పర్యాయపదాలు : గెడ్డం

ठोढ़ी पर उगनेवाले बाल।

अधिकांश महात्मा लोग बड़ी-बड़ी दाढ़ी रखते हैं।
आस्यलोम, डाढ़ी, दाढ़िका, दाढ़ी, श्मश्रु

The hair growing on the lower part of a man's face.

beard, face fungus, whiskers

గడ్డం పర్యాయపదాలు. గడ్డం అర్థం. gaddam paryaya padalu in Telugu. gaddam paryaya padam.