పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గట్టు అనే పదం యొక్క అర్థం.

గట్టు   నామవాచకం

అర్థం : ఒక పరిమిత స్థానము.

ఉదాహరణ : ఏ పనైనా కూడా హద్దు మీరి చేయకూడదు.

పర్యాయపదాలు : హద్దు

जहाँ तक कोई बात या काम हो सकता हो या होना उचित हो।

कोई भी काम सीमा के अन्दर रहकर ही करना चाहिए।
अवध, अवधि, इयत्ता, कगार, दायरा, परवान, परिमिति, पारावार, पालि, मर्यादा, सीमा, हद, हद्द

The point or degree to which something extends.

The extent of the damage.
The full extent of the law.
To a certain extent she was right.
extent

అర్థం : నది చుట్టూ ప్రక్కన ఉండే భాగం

ఉదాహరణ : నది ఒడ్డున అతను పడవ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఒడ్డు, తీరం

नदी या जलाशय का किनारा।

नदी के तट पर वह नाव का इंतज़ार कर रहा था।
अवार, अवारी, कगार, किनारा, कूल, छोर, तट, तीर, पश्ता, बारी, मंजुल, वेला, साहिल

The land along the edge of a body of water.

shore

గట్టు పర్యాయపదాలు. గట్టు అర్థం. gattu paryaya padalu in Telugu. gattu paryaya padam.