దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గంధపు చెక్క అనే పదం యొక్క అర్థం.

గంధపు చెక్క   నామవాచకం

అర్థం : అడవిలో ఉండే సువాసన వెదజల్లె చెట్టు చెక్క

ఉదాహరణ : దక్షిణ భారత దేశంలో గంధపు చెక్క అడవిలో దొరుకుతాయి.

పర్యాయపదాలు : గంధం, గంధసారం, చందనం, పటీరం, మలాకా, యామ్యం, శ్రీచంచనం, సారంగం, సిరిగంధం, హరిచందనం

एक पेड़ जिसके हीर की लकड़ी सुगंधित होती है।

दक्षिण भारत में चंदन के जंगल पाये जाते हैं।
गंधराज, चंदन, चन्दन, मलयज, महागंध, मालय, याम्य, श्रीवास, श्रीवासक, संदल, सर्पप्रिय, सर्पेष्ट, सित

Parasitic tree of Indonesia and Malaysia having fragrant close-grained yellowish heartwood with insect repelling properties and used, e.g., for making chests.

sandalwood tree, santalum album, true sandalwood

అర్థం : పసుపు రంగులో వుండే సువాసన వెదజల్లేది

ఉదాహరణ : గంధపు చెక్క ఒక ఉపయోగించే పదార్ధం.

एक पीला सुगन्धित द्रव्य जो गौ के पित्ताशय में से निकलता है।

गोरोचन एक उपयोगी पदार्थ है।
केशवप्रिया, गायरौ, गोरोचन, चंदनीया, पिंगला, पिङ्गला, पीता, रुचि, रोचन, रोचनी, शिवा, शोभा, सुनंदा, सुनन्दा

గంధపు చెక్క పర్యాయపదాలు. గంధపు చెక్క అర్థం. gandhapu chekka paryaya padalu in Telugu. gandhapu chekka paryaya padam.