పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గంగ అనే పదం యొక్క అర్థం.

గంగ   నామవాచకం

అర్థం : శివుని జఠాలం నుంచి భూమిపైకి వచ్చిన నది దీనిని చాలా పుణ్యనదిగా భావిస్తారు.

ఉదాహరణ : ధర్మ-గ్రంథాల ప్రకారము భగీరథుడు గంగా నదిని స్వర్గం నుండి భూమి పైకి తీసుకొచ్చాడు.

పర్యాయపదాలు : గంగా నద, గగనస్రంతి, జాహ్నవి, జ్యేష్ఠ, త్రిధార, త్రిపతథగ, త్రిమార్గ, త్రివేణి, భగీరథ, సోమదార, స్వర్గంగ, స్వర్ణపద్మ, హైమవతి

भारत की एक प्रधान नदी जिसको धर्म ग्रन्थों में मोक्षदायिनी कहा गया है।

धर्म-ग्रन्थों के अनुसार राजा भगीरथ ने गङ्गा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा।
अद्रि-तनया, अद्रि-तनया नदी, अद्रिजा, अद्रिजा नदी, अद्रितनया, अद्रितनया नदी, अध्वगा, अध्वगा नदी, अमरपगा, अमरपगा नदी, उग्रशेखरा, उग्रशेखरा नदी, गंगा, गंगा नदी, गङ्गा, गङ्गा नदी, गांदिनी, गांदिनी नदी, गान्दिनी, गान्दिनी नदी, गायत्री, गायत्री नदी, जाह्नवी, जाह्नवी नदी, त्रिधारा, त्रिधारा नदी, त्रिपथगा, त्रिपथगा नदी, त्रिमार्ग गामिनि, त्रिमार्ग गामिनि नदी, त्रिमार्गगा, त्रिमार्गगा नदी, त्रिमार्गा, त्रिमार्गा नदी, त्रिमार्गी, त्रिमार्गी नदी, देवकुल्या, देवकुल्या नदी, धर्मद्रवी, धर्मद्रवी नदी, धात्री, धात्री नदी, नंदिनी, नंदिनी नदी, नन्दिनी, नन्दिनी नदी, पुरंदरा, पुरंदरा नदी, पुरन्दरा, पुरन्दरा नदी, पुष्यगर्भा, पुष्यगर्भा नदी, भद्रसोमा, भद्रसोमा नदी, भागीरथी, भागीरथी नदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, मधुमती, मधुमती नदी, मन्दाकिनी, मन्दाकिनी नदी, महाभद्रा, महाभद्रा नदी, महाविल, महाविल नदी, मालिनी, मालिनी नदी, वृषारणी, वृषारणी नदी, वृषाश्रिता, वृषाश्रिता नजी, वैष्णवी, वैष्णवी नदी, शुभ्रा, शुभ्रा नदी, सुरधुनी, सुरधुनी नदी, सुरनदी, सुरसरि, सुरसरि नदी, स्वर्णधुनी, स्वर्णधुनी नदी, स्वर्वापी, स्वर्वापी नदी, हैमवती, हैमवती नदी

అర్థం : నీటిలో వదిలేటటువంటి

ఉదాహరణ : కొంతమంది శవాలు జలంలో కలుపుతారు.

పర్యాయపదాలు : జలం, నీరు

अंजलि में जल लेकर मृतक के उद्देश्य से देने की क्रिया।

कुछ लोग मृतक को जलांजलि दे रहे हैं।
जलांजलि

The prescribed procedure for conducting religious ceremonies.

ritual

గంగ పర్యాయపదాలు. గంగ అర్థం. ganga paryaya padalu in Telugu. ganga paryaya padam.