ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖడ్గం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖడ్గం   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన కత్తి.

ఉదాహరణ : మోహన్ పిడికత్తితో సోహన్‍ను పొడిచాడు.

పర్యాయపదాలు : కత్తి, పిడి కత్తి, బాకు

एक प्रकार की तलवार।

मोहन ने सोहन पर खड्ग से वार किया।
खंग, खड्ग, खाँड़ा, खांडा, खाण्डा

कलम बनाने का चाकू।

वह कलमतराश से नरकट की कलम बना रहा है।
कलमतराश

A small pocketknife. Originally used to cut quill pens.

penknife

A sword with a broad blade and (usually) two cutting edges. Used to cut rather than stab.

broadsword

అర్థం : రాజుల కాలంలో యుద్దంలో ఉపయోగించే సాధనం

ఉదాహరణ : రాణి లక్ష్మిబాయి ఖడ్గం తిప్పడంలో నిపుణురాలు

పర్యాయపదాలు : కత్తి, చాకు, బాకు

A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard.

blade, brand, steel, sword

అర్థం : ఒక రకమైన చిన్న కత్తి

ఉదాహరణ : అతను దొంగను ఖడ్గంతో దెబ్బతీశాడు.

एक प्रकार की छोटी दुधारी तलवार जिसकी नोक गोल होती है।

उसने चोर पर खंडे से प्रहार किया।
खंडा, खाँड़

A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard.

blade, brand, steel, sword

అర్థం : శత్రువును యుద్ధంలో నరకడానికి ఉపయోగించే ఆయుధం

ఉదాహరణ : అతను కత్తితో శత్రువుపై దాడిచేశాడు.

పర్యాయపదాలు : కత్తి

एक प्रकार की तलवार।

उसने तमाल से शत्रु पर वार किया।
तमाल

A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard.

blade, brand, steel, sword

అర్థం : రాజులు తలలు నరకడానికి ఉపయోగించేది

ఉదాహరణ : ప్రాచీనకాలంలో రాణులు వారి దిండు కింద కత్తి పెట్టుకుంటారు.

పర్యాయపదాలు : కత్తి

एक प्रकार की छोटी, सुन्दर तलवार।

प्राचीनकाल में रानियाँ अपने तकिए के नीचे ऊना रखती थीं।
ऊना

A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard.

blade, brand, steel, sword

ఖడ్గం పర్యాయపదాలు. ఖడ్గం అర్థం. khadgam paryaya padalu in Telugu. khadgam paryaya padam.