పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖజులీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖజులీ   నామవాచకం

అర్థం : చక్కెర పాకంతో తయారుచేసేది

ఉదాహరణ : రమేష్ ఖజులీ తింటున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : మిఠాయి

खाजे की तरह की एक मिठाई जो चीनी में पगी होती है।

रमेश खजुली खा रहा है।
खजुली

A food rich in sugar.

confection, sweet

ఖజులీ పర్యాయపదాలు. ఖజులీ అర్థం. khajulee paryaya padalu in Telugu. khajulee paryaya padam.