పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖండ కావ్యము అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖండ కావ్యము   నామవాచకం

అర్థం : ఒక చిన్న కావ్యం ఇందులో కథకు ఉండవలసిన లక్షణాలన్ని ఉన్నాయి

ఉదాహరణ : అతను తన ఖండకావ్యమును ప్రచురణ కోసం పంపాడు.

పర్యాయపదాలు : ఖండకావ్యము

वह छोटा प्रबंधकाव्य जिसमें संपूर्ण काव्य के पूरे लक्षण न हो।

उन्होंने अपना खंडकाव्य प्रकाशन के लिए भेज दिया है।
खंड-काव्य, खंडकाव्य, खण्ड-काव्य, खण्डकाव्य

ఖండ కావ్యము పర్యాయపదాలు. ఖండ కావ్యము అర్థం. khanda kaavyamu paryaya padalu in Telugu. khanda kaavyamu paryaya padam.