పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖండ్రిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖండ్రిక   నామవాచకం

అర్థం : కొన్ని కుటుంబాలు కలిసి నివసించే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : భారతదేశంలో అధిక శాతం జనాభా గ్రామాలలో నివాసముంటున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఊరు, గ్రామం, జనపదం, నాడు, పల్లె, పల్లెటూరు, పాళెం

खेती बारी आदि करनेवाले लोगों की छोटी बस्ती।

भारत की अधिकांश आबादी गाँवों में निवास करती है।
अवसथ, आवसथ, गाँव, गांव, गाम, ग्राम, दिहात, देहात

A settlement smaller than a town.

hamlet, village

ఖండ్రిక పర్యాయపదాలు. ఖండ్రిక అర్థం. khandrika paryaya padalu in Telugu. khandrika paryaya padam.