పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖండదీర అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖండదీర   నామవాచకం

అర్థం : వెంట్రుకలను , బట్టలను కత్తిరించడానికి వాడే పనిముట్టు

ఉదాహరణ : ఈ కత్తెరకు పదును లేదు.

పర్యాయపదాలు : కత్తెర, పత్రపాలి

बाल,कपड़े आदि कतरने का एक औज़ार।

इस कैंची में धार नहीं है।
कतरनी, कर्तनी, कैंची, पत्रपाली

An edge tool having two crossed pivoting blades.

pair of scissors, scissors

ఖండదీర పర్యాయపదాలు. ఖండదీర అర్థం. khandadeera paryaya padalu in Telugu. khandadeera paryaya padam.