పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్షోభ అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్షోభ   నామవాచకం

అర్థం : తీవ్రమైన మానసిక బాధ.

ఉదాహరణ : నా హృదయ వేదన ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆర్తి, దిగులు, యాతన, వేదన, వ్యధ, వ్యాకులత

उग्र या बहुत कष्टदायक पीड़ा विशेषतः हार्दिक या मानसिक पीड़ा।

मेरे हृदय की वेदना कोई नहीं समझता।
अनुसाल, अर्ति, आधि, क्लेश, दरद, दर्द, बेदना, वेदना, व्यथा, हूक

A mental pain or distress.

A pang of conscience.
pang, sting

అర్థం : మానసిక ఆవేదన

ఉదాహరణ : క్షోభ చాలా రకాలుగా వుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : భాద

किसी अप्रिय या अनिष्ट घटना के कारण मन में होने वाला विकार।

विक्षोभ के कई प्रकार हैं।
विक्षोभ

The feeling of being agitated. Not calm.

agitation

అర్థం : మనస్సులో ఏర్పడే బాధ.

ఉదాహరణ : దుఃఖము వలన అతడు ఏ పని చెయ్యలేకపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏడ్పు, చింత, దిగులు, దుఃఖం, మనోవ్యధ, విచారము, శోఖము

किसी उचित, आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होनेवाला दुख।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपका काम समय पर पूरा नहीं कर पाउँगा।
अनुताप, अफसोस, अफ़सोस, अलम, आज़ुर्दगी, आमनस्य, ऊर्मि, क्षोभ, खेद, ताम, दिलगीरी, दुःख, दुख, मलाल, मलोला, रंज, वत

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

క్షోభ పర్యాయపదాలు. క్షోభ అర్థం. kshobha paryaya padalu in Telugu. kshobha paryaya padam.