పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్షీరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్షీరం   నామవాచకం

అర్థం : సంతాన పోషణ కోసం ఆడ క్షీరదాలు స్రవింపజేసే అపారదర్శకమైన తెల్లని ద్రవం టీ లో కలుపుటకు ఉపయోగపడే తెల్లని ద్రవ పదార్ధం.

ఉదాహరణ : పిల్లలకు తల్లి పాలు చాలా శ్రేష్టకరం.

పర్యాయపదాలు : గోరసం, దోహ్యం, పాయి, పాలు, పుంసవనం, రసోత్తమం, సోమజం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह सफेद तरल पदार्थ जो स्तनपायी जीवों की मादा के स्तनों से निकलता है।

बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है।
अवदोह, क्षीर, छीर, दुग्ध, दूध, पय, पुंसवन, सोमज

A white nutritious liquid secreted by mammals and used as food by human beings.

milk

క్షీరం పర్యాయపదాలు. క్షీరం అర్థం. ksheeram paryaya padalu in Telugu. ksheeram paryaya padam.