పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్షవరము అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్షవరము   నామవాచకం

అర్థం : తల వెంట్రుకలను గొరగడము.

ఉదాహరణ : మా తాతగారు ప్రత్యేక పితృపక్షంలో తను క్షవరం చేయించుకున్నాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

उस्तरे से सिर के बाल साफ करने की क्रिया।

मेरे दादाजी प्रत्येक पितृपक्ष में अपना मुंडन करा लेते हैं।
आवपन, मुंडन

Shaving the crown of the head by priests or members of a monastic order.

tonsure

క్షవరము పర్యాయపదాలు. క్షవరము అర్థం. kshavaramu paryaya padalu in Telugu. kshavaramu paryaya padam.