పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్లాసు అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్లాసు   నామవాచకం

అర్థం : -ఒకే గదిలో కూర్చొని విద్యనేర్చుకొనే విద్యార్థుల గుంపు.

ఉదాహరణ : ఒక విద్యార్థి కారణంగా పూర్తి తరగతికి సెలవు.

పర్యాయపదాలు : తరగతి, వర్గం, శ్రేణి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी।

एक छात्र की वजह से पूरी कक्षा को सजा मिली।
कक्षा, क्लास, दरजा, दर्जा

A body of students who are taught together.

Early morning classes are always sleepy.
class, course, form, grade

క్లాసు పర్యాయపదాలు. క్లాసు అర్థం. klaasu paryaya padalu in Telugu. klaasu paryaya padam.