పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రోధనము అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రోధనము   నామవాచకం

అర్థం : ఎక్కువ ఆగ్రహము కలుగు భావన.

ఉదాహరణ : అతడు కోపంలో హత్యచేసినాడు.

పర్యాయపదాలు : అసూయ, ఆవేశం, ఉద్రేకం, కసరు, కోపం, క్రోదం, క్రోధం, గర్జనము, చిరాకు, చిర్రు, చీదర, మంట, రోషం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अत्यधिक क्रोधित होने की अवस्था या भाव।

उसने आक्रोश में आकर हत्या कर दी।
आक्रोश

A feeling of deep and bitter anger and ill-will.

bitterness, gall, rancor, rancour, resentment

క్రోధనము పర్యాయపదాలు. క్రోధనము అర్థం. krodhanamu paryaya padalu in Telugu. krodhanamu paryaya padam.