పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రైస్తువులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రైస్తువులు   నామవాచకం

అర్థం : క్రైస్తవ్యాన్ని అనుసరించేవాళ్ళు.

ఉదాహరణ : క్రైస్తవులు యేసుక్రీస్తును భగవంతునిగా నమ్ముతారు

वह जो ईसाई धर्म को मानता हो।

ईसाई लोग ईसा को भगवान का दूत मानते हैं।
इसाई, ईसाई, ईसाई धर्मावलंबी, किरिस्तानी, क्रिश्चन, क्रिश्चियन, क्रिस्चन, क्रिस्तानी

A religious person who believes Jesus is the Christ and who is a member of a Christian denomination.

christian

క్రైస్తువులు పర్యాయపదాలు. క్రైస్తువులు అర్థం. kraistuvulu paryaya padalu in Telugu. kraistuvulu paryaya padam.