పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రీస్తు అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రీస్తు   నామవాచకం

అర్థం : సర్వ మానవాళిని రక్షించడానికి, వారి పాప విముక్తి కొరకు సిలువలో చనిపోయి తిరిగి పునరుర్థానుడైన దేవుడు

ఉదాహరణ : తమ జీవితంలో యేసుక్రీస్తు అనేక కష్టాలను పడాల్సి వచ్చింది

పర్యాయపదాలు : అభిషక్తుడు, నజరేయుడు, యేసు, యేసుక్రీస్తు, యేసుప్రభువు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक धर्म प्रवर्तक जिनका चलाया हुआ धर्म ईसाई धर्म कहलाता है।

अपने जीवन में ईसा को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा।
ईशु, ईसा, ईसा मसीह, क्राइस्ट, जीसस, मसीह, मसीहा, यीशु

A teacher and prophet born in Bethlehem and active in Nazareth. His life and sermons form the basis for Christianity (circa 4 BC - AD 29).

christ, deliverer, good shepherd, jesus, jesus christ, jesus of nazareth, redeemer, savior, saviour, the nazarene

క్రీస్తు పర్యాయపదాలు. క్రీస్తు అర్థం. kreestu paryaya padalu in Telugu. kreestu paryaya padam.