పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రీస్తుశకము అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రీస్తుశకము   నామవాచకం

అర్థం : ఏసు ప్రభువు జన్మదిన సమయపు మొదటి సంవత్సరము.

ఉదాహరణ : గీత క్రీస్తు శకము 1980లో పుట్టింది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ईसा मसीह के जन्म काल से प्रारम्भ हुआ संवत्।

मेरा जन्म ईस्वी सन् उन्नीस सौ अस्सी में हुआ।
ईसवी, ईसवी सन, ईसवी सन्, ईसवीसन, ईस्वी, ईस्वी सन, ईस्वी सन्, ईस्वीसन, ए डी, सन, सन्

క్రీస్తుశకము పర్యాయపదాలు. క్రీస్తుశకము అర్థం. kreestushakamu paryaya padalu in Telugu. kreestushakamu paryaya padam.