పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రమ వికాసం అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రమ వికాసం   నామవాచకం

అర్థం : క్రమంగా మార్పు చెందడం

ఉదాహరణ : కోతి యొక్క క్రమవికాశం మనిషి రూపం వచ్చింది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

क्रमशः उत्तमता या पूर्णता की ओर प्रवृत्ति।

बंदर का क्रम विकास मनुष्य के रूप में हुआ।
ईवल्युशन, उत्क्रांति, क्रम विकास

(biology) the sequence of events involved in the evolutionary development of a species or taxonomic group of organisms.

evolution, organic evolution, phylogenesis, phylogeny

క్రమ వికాసం పర్యాయపదాలు. క్రమ వికాసం అర్థం. krama vikaasam paryaya padalu in Telugu. krama vikaasam paryaya padam.