పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రమరహితమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రమరహితమైన   విశేషణం

అర్థం : క్రమ పద్దతిలో లేకపోవుట.

ఉదాహరణ : చిందరవందరమైన పుస్తకాలను క్రమ రూపంలో పెట్టాడు.

పర్యాయపదాలు : క్రమహీనమైన, చిందరవందరమైన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Not arranged in order.

disordered, unordered

క్రమరహితమైన పర్యాయపదాలు. క్రమరహితమైన అర్థం. kramarahitamaina paryaya padalu in Telugu. kramarahitamaina paryaya padam.