పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్యాలెండర్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్యాలెండర్   నామవాచకం

అర్థం : తారీకుల గురించి తెలుపు పట్టిక.

ఉదాహరణ : కొత్త సంవత్సర క్యాలెండర్ చూచి పిల్లలు సెలవుదినాలను వెతకుట ప్రారంబించినారు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह पत्र या पत्रों का समूह जिसमें वार,दिनांक आदि अंकित होते हैं।

नये साल का कैलेंडर आते ही बच्चे उसमें से छुट्टी के दिन गिनना शुरु कर देते हैं।
कलंडर, कलण्डर, कैलंडर, कैलण्डर, कैलेंडर, कैलेण्डर, दिन-दर्शिका

A system of timekeeping that defines the beginning and length and divisions of the year.

calendar

క్యాలెండర్ పర్యాయపదాలు. క్యాలెండర్ అర్థం. kyaalendar paryaya padalu in Telugu. kyaalendar paryaya padam.