పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్యాను అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్యాను   నామవాచకం

అర్థం : పాలు ఉంచుకునే ఒక రకమైన డబ్బాలాంటిది

ఉదాహరణ : అమ్మ పాలును క్యానులో పెట్టింది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक पात्र जिसमें औटा हुआ दूध रखते हैं।

माँ ने दूध को कस्तरी में रखा है।
कस्तरी, दुधहँड़ी, दुधाँड़ी, दुधाड़ी

క్యాను పర్యాయపదాలు. క్యాను అర్థం. kyaanu paryaya padalu in Telugu. kyaanu paryaya padam.