ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కోలాహలం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కోలాహలం   నామవాచకం

అర్థం : ఉపద్రవం వల్ల గంతులు వేయడము.

ఉదాహరణ : ఎక్కడ ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉంటారో అక్కడ కోలాహలంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : సందడి

उपद्रवयुक्त उछल कूद।

जहाँ भी दो-चार बच्चे जमा हो जाते हैं, हुड़दंग शुरू कर देते हैं।
हंगामा, हुड़दंग

Unrestrained merrymaking.

revel, revelry

అర్థం : ఎక్కువ శబ్దం లేక గట్టిగా అరవడం.

ఉదాహరణ : తరగతి గది నుండి ఉపాధ్యాయుడు బయటకు వెళ్ళగానే పిల్లలందరూ చాలా గోల చేస్తారు.

పర్యాయపదాలు : అలబలం, అల్లరి, కలకలం, కాలకీలం, గొడవ, గోల, రంపు, రచ్చ, రొద, సందడి, హళాహళి

ऊँची आवाज़ में बोलने या चिल्लाने आदि से उत्पन्न अस्पष्ट आवाज।

कक्षा से अध्यापकजी के बाहर निकलते ही छात्रों ने शोरगुल शुरू कर दिया।
अंदोर, अन्दोर, कोलाहल, खल-बल, खलबल, चिल्लपों, चिल्लपौं, चिल्लमचिल्ला, बमचख, शोर, शोर गुल, शोर शराबा, शोर-गुल, शोर-शराबा, शोरगुल, शोरशराबा, संह्लाद, सोर, हंगामा, हल्ला, हल्ला-गुल्ला, हल्लागुल्ला, हो-हल्ला, हौरा

A loud and disturbing noise.

racket

అర్థం : ఉత్సవాలలో, శుభకార్యాలలో ఉండే జనసమూహము

ఉదాహరణ : వీధిలో కోలాహలం చూసి ఏదో పండుగలా అనిపించింది.

పర్యాయపదాలు : ఆడంబరం, పండుగ, వైభవం

उत्सव, त्योहार आदि पर या किसी अन्य कारण से किसी स्थान पर बहुत से लोगों के आते-जाते रहने की क्रिया, अवस्था या भाव।

मुहल्ले में चहल-पहल देखकर हम समझ गये की आज कोई उत्सव है।
अबादानी, आबादानी, आवादानी, गहमा-गहमी, गहमागहमी, चहल पहल, चहल-पहल, चहलपहल, चाल, धूम, धूम धड़क्का, धूम-धड़क्का, धूम-धाम, धूमधड़क्का, धूमधाम, रौनक, रौनक़

కోలాహలం పర్యాయపదాలు. కోలాహలం అర్థం. kolaahalam paryaya padalu in Telugu. kolaahalam paryaya padam.