పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కోరిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

కోరిక   నామవాచకం

అర్థం : ఆసక్తి కలిగి ఉండటం.

ఉదాహరణ : నాకు చిన్నప్పటి నుండి తాజ్‍మహల్ చూడాలని ఆశ ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ఆశ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

आसक्त होने की क्रिया, अवस्था या भाव।

उसकी आसक्ति प्रेम में बदल गई।
साथ रहते-रहते तो जानवरों से भी लगाव हो जाता है।
अनुरक्ति, अनुरक्ति भाव, अनुरति, अनुराग, अभिरति, अभिरमण, अभीष्टता, आसंग, आसंजन, आसक्ति, आसङ्ग, आसञ्जन, ईठि, चाह, चाहत, प्रणयिता, रगबत, रग़बत, रुचि, लगाव, संसक्ति

A positive feeling of liking.

He had trouble expressing the affection he felt.
The child won everyone's heart.
The warmness of his welcome made us feel right at home.
affection, affectionateness, fondness, heart, philia, tenderness, warmheartedness, warmness

అర్థం : ఇష్టము కలిగి ఉండుట

ఉదాహరణ : మమతకు ఉల్లాసంగా తిరగడంలో ఆశక్తి ఎక్కువ.

పర్యాయపదాలు : ఆశక్తి, ఇష్టం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा सुख के भोग की अभिलाषा या लालसा।

ममता को घूमने-फिरने का शौक है।
शौक

అర్థం : కావలనే భావనను ఎక్కవగా పెంచుకోవటం

ఉదాహరణ : బాలుడు తన మనుస్సులో ఒక ప్రత్యేకమైన వస్తువు కొరకు కోరికను పెంచుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆశ, ఆసక్తి, ఉత్సుకత


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कोई बात जानने की अत्यधिक इच्छा।

बालकों के मन में हर एक चीज़ के प्रति जिज्ञासा होती है।
अनुयोग, उत्कंठा, उत्कण्ठा, उत्सुकता, कुतूहल, कौतुक, कौतूहल, जिज्ञासा

A state in which you want to learn more about something.

curiosity, wonder

అర్థం : ఏ పనైనా చేయడానికి మనస్సులో కలిగే ఆశ.

ఉదాహరణ : అతను తన కోరికను అనుసరించి ఏదో ఒక పని చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అభిరుచి, ఆకాంక్ష, కాంక్ష


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मन को अच्छा लगने का भाव।

वह अपनी रुचि के अनुसार ही कोई काम करता है।
अभिरुचि, इच्छा, दिलचस्पी, पसंद, पसन्द, रुचि

A sense of concern with and curiosity about someone or something.

An interest in music.
interest, involvement

అర్థం : దేనిపైనైన ఏకాగ్రత చూపించడం

ఉదాహరణ : చదువులో అతని ఆసక్తి చూసి అతనిని నగరంకు పంపించాడు.

పర్యాయపదాలు : అసక్తి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एकाग्र भाव से किसी काम या बात की ओर ध्यान या मन लगने की अवस्था या भाव।

पढ़ाई में उसकी लगन को देखते हुए उसे शहर भेजा गया।
लगन

A strong liking.

My own preference is for good literature.
The Irish have a penchant for blarney.
penchant, predilection, preference, taste

అర్థం : దేనిమీదైన ఆశ లేకపోవడం

ఉదాహరణ : మానవుడి ప్రతికోరిక పూర్తి కాదు.నాకు ఈరోజు అన్నం తినాలనే కోరిక లేదు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मन में दबी रहनेवाली तीव्र कामना या लालसा।

मनुष्य की प्रत्येक इच्छा पूरी नहीं होती।
उसकी ज्ञान पिपासा बढ़ती जा रही है।
मेरा आज खाने का मन नहीं है।
अनु, अपेक्षिता, अभिकांक्षा, अभिकाम, अभिध्या, अभिप्रीति, अभिमत, अभिमतता, अभिमति, अभिलाख, अभिलाखना, अभिलाखा, अभिलाष, अभिलाषा, अभिलास, अभिलासा, अभीप्सा, अरमान, अवलोभन, अहक, आकांक्षा, आरज़ू, आरजू, आशंसा, आशय, इच्छता, इच्छत्व, इच्छा, इठाई, इश्तयाक, इश्तयाक़, इश्तियाक, इश्तियाक़, इष्टि, ईछा, ईठि, ईप्सा, ईहा, कामना, क्षुधा, ख़्वाहिश, ख्वाहिश, चाह, चेष्टा, छुधा, तमन्ना, तलब, तशनगी, तश्नगी, तृषा, तृष्णा, पिपासा, प्यास, बाँछना, बाँछा, भूक, भूख, मंशा, मंसा, मन, मनसा, मनोकामना, मनोभावना, मनोरथ, मनोवांछा, मरज़ी, मरजी, मर्ज़ी, मर्जी, मुराद, रगबत, रग़बत, रज़ा, रजा, रुचि, लालसा, लिप्सा, वांछा, वाञ्छा, व्युष्टि, शंस, शौक, श्लाघा, स्पृहा, हवस, हसरत

An inclination to want things.

A man of many desires.
desire

అర్థం : మనిషిలో వుండే చెడు గుణాలు

ఉదాహరణ : కామం, క్రోధం,మదం,లోభం, మనిషిలో వుండే శత్రువులు.

పర్యాయపదాలు : కామం, మోహం, వ్యామోహము, శృంగారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

इन्द्रियों की अपने-अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति।

काम जीवों का स्वाभाविक लक्षण है।
काम

అర్థం : ఏదైనా కావాలని కోరుకోవడం

ఉదాహరణ : మీరు గెలవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.

పర్యాయపదాలు : ఆశ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह जिस पर किसी की आशा टिकी या केंद्रित हो।

जीत के लिए आप ही मेरी आशा हैं।
मेरे लिए आप ही एक आशा थे और आपने ही जवाब दे दिया।
आशा, उम्मीद

Someone (or something) on which expectations are centered.

He was their best hope for a victory.
hope

అర్థం : పొందాలనే భావన.

ఉదాహరణ : కామ కోరికతో అతను పతనమై పొయెను.

పర్యాయపదాలు : ఆపేక్ష, ఆశ, ఆశించు, ఇచ్చ, ఇష్టము

అర్థం : సంబోగాసక్తులను ఆచరించకపోవడం

ఉదాహరణ : బ్రహ్మచారి కోరికను జయించి తమ వ్రతాన్ని ఆచరించడం.

పర్యాయపదాలు : ఇచ్చా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सहवास या मैथुन की इच्छा।

ब्रह्मचारी काम पर विजय पाकर ही अपने व्रत का पालन करते हैं।
अर्थ, काम, काम वासना, कामुकता, कामेच्छा, बदमस्ती

A desire for sexual intimacy.

concupiscence, eros, physical attraction, sexual desire

అర్థం : ఒకరి మధ్య ఒకరికి అభిమానం కలిగి ఉండటం.

ఉదాహరణ : భర్త ఇష్టంతో ఆమె తన పేదరికాన్ని మరిచిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : ఇష్టం, ప్రియం, ప్రీతి, ప్రేమ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्रिय होने की अवस्था या भाव।

पति की स्निग्धता में वह अपनी ग़रीबी भूल गई थी।
प्रियता, स्निग्धता

A positive feeling of liking.

He had trouble expressing the affection he felt.
The child won everyone's heart.
The warmness of his welcome made us feel right at home.
affection, affectionateness, fondness, heart, philia, tenderness, warmheartedness, warmness

అర్థం : ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాలనే కోరిక కలిగి ఉండడం

ఉదాహరణ : అతడు తన ఆశయాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అభిలాష, ఆకాంక్ష, ఆశ, ఆశయం, కల, లాలస


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ऐसी आकांक्षा जिसमें ऊँचा होने का भाव हो।

वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहा है।
उच्चाकांक्षा, ख़्वाब, ख्वाब, बुलंदपरवाज़ी, बुलंदपरवाजी, महत्वाकांक्षा, सपना

A cherished desire.

His ambition is to own his own business.
ambition, aspiration, dream

కోరిక పర్యాయపదాలు. కోరిక అర్థం. korika paryaya padalu in Telugu. korika paryaya padam.