పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కోయిల అనే పదం యొక్క అర్థం.

కోయిల   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన నల్లని పక్షి దాని స్వరం మధురంగా వుంటుంది

ఉదాహరణ : కొకిల స్వరము వింటే మనస్సు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : కలకంఠం, కామాంధం, కింకిరాతం, కుహూకంఠం, కోకిల, పికం, మదాలాపి, మధుస్వరం, రక్తకంఠం, వనప్రియం, వాసంతం, శ్యామం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Any of numerous European and North American birds having pointed wings and a long tail.

cuckoo

అర్థం : మైనాలాంటి ఒక పక్షి

ఉదాహరణ : కోయిల గొంతు మధురంగా వుంటుంది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मैना की जाति का एक पक्षी।

पबई की बोली बहुत मधुर होती है।
पबई

కోయిల పర్యాయపదాలు. కోయిల అర్థం. koyila paryaya padalu in Telugu. koyila paryaya padam.