పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కోడలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

కోడలు   నామవాచకం

అర్థం : కొడుకు భార్య

ఉదాహరణ : నా కోడలు చాలా నడవడిక కలది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The wife of your son.

daughter-in-law

కోడలు పర్యాయపదాలు. కోడలు అర్థం. kodalu paryaya padalu in Telugu. kodalu paryaya padam.