పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కొలను అనే పదం యొక్క అర్థం.

కొలను   నామవాచకం

అర్థం : ఒకచోట నీరు నిల్వ ఉండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : కొలనులో తామరపూలు వికసించి ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : చెరువు, జలాశయం, సరస్సు, సరోవరం

वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरा या बना रहता हो।

जलाशय में कमल खिले हुए हैं।
अखात, आबगीर, जलाकर, जलाशय, झषनिकेत, पर्परीक, पूत, मीनगोधिका, ह्रद

The part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean).

They invaded our territorial waters.
They were sitting by the water's edge.
body of water, water

అర్థం : నీళ్ళు ఉన్న పెద్ద కుంట.

ఉదాహరణ : ఎక్కువ ఎండ కారణంగా ఈ చెరువులో నీళ్ళు ఎండిపోతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : కమలిని, కాసారం, చెఱువు, జలాశయం, తటాకం, పుష్కరిణి, సరోజిని, సరోవరం

पानी का बड़ा कुंड।

अधिक गरमी के कारण इस तालाब का पानी सूख रहा है।
तालाब में रंगीन कमल खिले हुए हैं।
अरकासार, जल्ला, तड़ाग, तलाब, ताल, तालाब, तोयाधार, पुखर, पुष्कर, पुष्करिणी, पोखर, पोखरा, सर, सरस, सरोवर

A small lake.

The pond was too small for sailing.
pond, pool

కొలను పర్యాయపదాలు. కొలను అర్థం. kolanu paryaya padalu in Telugu. kolanu paryaya padam.