పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కొమ్ము అనే పదం యొక్క అర్థం.

కొమ్ము   నామవాచకం

అర్థం : ఎద్దులకు పొడవడానికి ఉపయోగపడేవి

ఉదాహరణ : ఈ ఎద్దుకు ఒక కొమ్ము విరిగిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : శృంగం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वे कठोर, लम्बे और नुकीले अवयव जो खुर वाले पशुओं के सिर पर दोनों ओर निकलते हैं।

इस बैल का एक सींग टूट गया है।
कूट, विषाण, शाख, शाख़, शृंग, सींग

One of the bony outgrowths on the heads of certain ungulates.

horn

అర్థం : మసాలా దినుసుల్లో చాలా ముఖ్యమైనది భూమిలోపల ఎన్నోవ్యాధులకు దీని పొడి ఔషధంగా ఉపయోగిస్తారు

ఉదాహరణ : ఆమె కూరల్లో వేయడం కొరకు పెద్ద పసుపు కొమ్మును నూరుతున్నది.

పర్యాయపదాలు : దుంప


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियों में वह उपयोगी गोल और कड़ा अंश जो जमीन के अंदर होता है।

उसने सब्ज़ी में डालने के लिए हल्दी की एक बड़ी गाँठ पीसी।
गाँठ, गांठ

Small rounded wartlike protuberance on a plant.

nodule, tubercle

కొమ్ము పర్యాయపదాలు. కొమ్ము అర్థం. kommu paryaya padalu in Telugu. kommu paryaya padam.