పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కొబ్బరి నూనె అనే పదం యొక్క అర్థం.

కొబ్బరి నూనె   నామవాచకం

అర్థం : కొబ్బరి నుండి తీసినటువంటి నూనె

ఉదాహరణ : చెన్నమ్మ ఆవేలనూనెతో అప్పం తయారుచేస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : ఆవేల నూనె, టెంకాయ నూనె

नारियल की ताजा गिरी से निकाला गया तेल।

चेनम्मा आवेलतेल से अप्पम बना रही है।
आवेल, आवेल तेल, आवेलतेल

కొబ్బరి నూనె పర్యాయపదాలు. కొబ్బరి నూనె అర్థం. kobbari noone paryaya padalu in Telugu. kobbari noone paryaya padam.