పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కొడుకు కొడుకు అనే పదం యొక్క అర్థం.

కొడుకు కొడుకు   నామవాచకం

అర్థం : కూతురి కొడుకు.

ఉదాహరణ : రాజీవ్ గాంధీ పండిత జవహార్ లాల్ నెహ్రు యొక్క మనమడు.

పర్యాయపదాలు : నప్త, పట్టి పట్టి, పౌత్రుడు, మనమడు, హిత్రుడు

लड़की का लड़का।

राजीव गाँधी पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाती थे।
दुहता, दुहोतरा, दोहता, दौहित्र, धेवता, नतकुर, नप्ता, नाती, सुतात्मज

A male grandchild.

grandson

కొడుకు కొడుకు పర్యాయపదాలు. కొడుకు కొడుకు అర్థం. koduku koduku paryaya padalu in Telugu. koduku koduku paryaya padam.