పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కెరటం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కెరటం   నామవాచకం

అర్థం : సముద్రంలో కలుగు ఆటుపోట్లు

ఉదాహరణ : నీటి అలలను చూడగానే కవి యొక్క భావాలు ఉప్పొంగాయి మరియు అతను కవితను రాయసాగాడు.

పర్యాయపదాలు : అల, తరంగం, తరంగితం, లహరి, సుడి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

छोटी और हल्की लहर।

जल उर्मिका को देख कवि का भाव मचल उठा और वह कविता लिखने लगा।
उर्मिका

కెరటం పర్యాయపదాలు. కెరటం అర్థం. keratam paryaya padalu in Telugu. keratam paryaya padam.