పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కృప అనే పదం యొక్క అర్థం.

కృప   నామవాచకం

అర్థం : హితవునుకోరి సత్భావనను వ్యక్తపరచే స్థితి.

ఉదాహరణ : అందరి మనసుల్లో అందరిపట్ల సత్భావనను కలిగి ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : అనుగ్రహము, కటాక్షము, దయ, సత్భావన

किसी के हित, मंगल या सद्भाव की भावना या उसे प्रकट करने की स्थिति।

सब के मन में सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए।
सदभाव, सद्भाव, सद्भावना

A disposition to kindness and compassion.

The victor's grace in treating the vanquished.
good will, goodwill, grace

అర్థం : ఒక మనిషి దుఖః, భాధలో ఉన్నప్పుడు మరో మనిషి చూపించేది

ఉదాహరణ : దయ ఒక సాత్విక భావన.

పర్యాయపదాలు : అనుగ్రహం, ఆదరణ, కనికరం, కరుణ, కారుణ్యం, కార్పణ్యం, జనత, జాలి, దయ, దాక్షిణ్యం, నెనరు, సాకతం

वह मनोवेग जो दूसरे का दुख देखकर उत्पन्न होता है।

दया एक सात्विक भावना है।
अनुकंपा, अनुकम्पा, अनुक्रोश, अनुग्रह, अनुषंग, इनायत, करुणा, करुना, कारुण्य, कृपा, तरस, दया, निवाजिश, फजल, फजिल, मेहर, रहम, रहमत, वत, शफक, शफकत, शफ़क़, शफ़क़त

A deep awareness of and sympathy for another's suffering.

compassion, compassionateness

అర్థం : పగలు, ద్వేషాలు లేకుండా ఉండటం

ఉదాహరణ : ఏ సమాజంలో అయితే ఔదార్యం ఉంటుందో ఆ సమాజము అభివృద్ధి పథంలో ముందుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : ఔదార్యం, నిరుద్వేగం, ప్రశాంతం, ప్రసన్నత, శాంతం, శాంతవంతం

द्वेष या बैर न होने की अवस्था या भाव।

जिस समाज में सौमनस्य हो,वह विकास के पथ पर अग्रसर रहता है।
अद्रोह, अद्वेष, द्वेषहीनता, भलमनसाहत, सौमनस्य

Acting in a manner that is gentle and mild and even-tempered.

His fingers have learned gentleness.
Suddenly her gigantic power melted into softness for the baby.
Even in the pulpit there are moments when mildness of manner is not enough.
gentleness, mildness, softness

కృప పర్యాయపదాలు. కృప అర్థం. kripa paryaya padalu in Telugu. kripa paryaya padam.