పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కూష్మాండం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కూష్మాండం   నామవాచకం

అర్థం : గుండ్రంగా, పెద్దగా ఉండే కాయ.

ఉదాహరణ : దీనిని దిష్టి తీయడానికి మరుయు కూరగా వండుకుంటారు.

పర్యాయపదాలు : కుభాండం, గుమ్మడికాయ

एक प्रकार का फल जिसकी तरकारी बनाई जाती है।

कुछ लोग कुम्हड़े की तरकारी बड़े चाव से खाते हैं।
आमक, कद्दू, काशीफल, कुम्हड़ा, कुष्मांड, कूष्मांड, कोहँड़ा, कोहड़ा, पिंडफल, पिण्डफल, पुष्पफल, मीठा-कद्दू, वृहत्फल, वेष्टक, सीताफल

Usually large pulpy deep-yellow round fruit of the squash family maturing in late summer or early autumn.

pumpkin

కూష్మాండం పర్యాయపదాలు. కూష్మాండం అర్థం. kooshmaandam paryaya padalu in Telugu. kooshmaandam paryaya padam.