పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కూతురు అనే పదం యొక్క అర్థం.

కూతురు   నామవాచకం

అర్థం : స్త్రీ సంతానం

ఉదాహరణ : సీత జనకమహారాజు కూతురు.

పర్యాయపదాలు : అంగజ, ఆత్మజ, కుమార్తె, తనయ, తనూజ, దుహిత, నందన, పుత్రి, పుత్రిక, భీత, సుత

A female human offspring.

Her daughter cared for her in her old age.
daughter, girl

అర్థం : తమ్ముడి కూతురు

ఉదాహరణ : నా సోదరుని కుమార్తె చదువులో చాలా చురుకైనది.

పర్యాయపదాలు : తమ్ముడి కూతురు, సోదరుని కుమార్తె

संबंध के विचार से किसी के भाई की लड़की।

मेरी भतीजी पढ़ने में बहुत ही तेज़ है।
भतीजी, भ्रातृजा

A daughter of your brother or sister.

niece

కూతురు పర్యాయపదాలు. కూతురు అర్థం. kooturu paryaya padalu in Telugu. kooturu paryaya padam.