పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కుమార్తె అనే పదం యొక్క అర్థం.

కుమార్తె   నామవాచకం

అర్థం : స్త్రీ సంతానం

ఉదాహరణ : సీత జనకమహారాజు కూతురు.

పర్యాయపదాలు : అంగజ, ఆత్మజ, కూతురు, తనయ, తనూజ, దుహిత, నందన, పుత్రి, పుత్రిక, భీత, సుత


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

A female human offspring.

Her daughter cared for her in her old age.
daughter, girl

కుమార్తె పర్యాయపదాలు. కుమార్తె అర్థం. kumaarte paryaya padalu in Telugu. kumaarte paryaya padam.