పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కిరాణావ్యాపారి అనే పదం యొక్క అర్థం.

కిరాణావ్యాపారి   నామవాచకం

అర్థం : చిన్న చిన్న వస్తువులను విక్రయించేవాడు

ఉదాహరణ : అతను చిల్లర వ్యాపారి దుకాణంలో రెండు కేజీల బియ్యాన్ని కొన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : చిల్లరవ్యాపారి

वह जो फुटकर, खुदरा या थोड़ा-थोड़ा करके माल या सौदा बेचता है।

उसने परचूनिया की दुकान से दो किलो चावल खरीदा।
परचूनिया, परचूनियाँ, परचूनी, बनिया, मोदी

A retail merchant who sells foodstuffs (and some household supplies).

grocer

కిరాణావ్యాపారి పర్యాయపదాలు. కిరాణావ్యాపారి అర్థం. kiraanaavyaapaari paryaya padalu in Telugu. kiraanaavyaapaari paryaya padam.