దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కిటికీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

కిటికీ   నామవాచకం

అర్థం : ఇంటి గోడలకు మధ్యలో గాలి,వెలుతురుకు కోసం పెట్టేది.

ఉదాహరణ : ఈ గదిలో ఒక కిటికీ ఉంది.

పర్యాయపదాలు : గవాక్షము, జాలకము, జాలము, మూషము, సోరణము

हवा तथा प्रकाश आने के लिए घर, गाड़ी, जहाज आदि की दीवारों या छतों पर बनाया गया खुला भाग जिसे खोलने या बंद करने के लिए प्रायः काँच आदि लगी लकड़ी या धातु की बनी संरचना होती है।

इस कमरे में एक ही खिड़की है।
खिड़की, झरोखा

అర్థం : ఇంట్లో కి గాలి రావడానికి చేసే చిన్నచిన్న ద్వారాలు వీటికి చెక్కలతో చేసిన తలుపులు అమరుస్తారు.

ఉదాహరణ : తుఫాను కారణంగా కిటికీరెక్కలు కొట్టుకుంటున్నవి.

పర్యాయపదాలు : కిటికితలుపు, కిటికిరెక్క

लकड़ी आदि का वह तख्ता जो खिड़की या दरवाज़ा बंद करने के लिए चौखट में जड़ा रहता है।

आँधी के कारण खिड़की के पल्ले भड़भड़ा रहे हैं।
अरर, अर्गल, अलार, कपाट, किवाड़, किवाड़ा, दरवाज़ा, दरवाजा, द्वारकंटक, द्वारकण्टक, पट, पल्ला

Hinged or detachable flat section (as of a table or door).

leaf

కిటికీ పర్యాయపదాలు. కిటికీ అర్థం. kitikee paryaya padalu in Telugu. kitikee paryaya padam.