దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కాషాయ రంగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

కాషాయ రంగు   విశేషణం

అర్థం : సన్యాసులు, సాధువులు ధరించే దుస్తుల రంగు

ఉదాహరణ : యోగులు కాషాయ రంగు వస్త్రాలను ధరిస్తారు

పర్యాయపదాలు : కావి రంగు

गेरू के रंग का।

योगी लोग गेरुए वस्त्र धारण करते हैं।
गेरुआ, गैरिक, जोगिया

Of the color of any of various natural brown earth pigments.

umber

కాషాయ రంగు పర్యాయపదాలు. కాషాయ రంగు అర్థం. kaashaaya rangu paryaya padalu in Telugu. kaashaaya rangu paryaya padam.