పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కాల్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

కాల్   నామవాచకం

అర్థం : సేరులో ఉన్న నాలుగు భాగాలకు గల పేరు

ఉదాహరణ : నాలుగు చటాకులు కలిపి ఒక పావు అవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : పావు

एक तौल जो एक सेर के चौथाई के बराबर होती है।

चार छटाक बराबर एक पाव होता है।
पाव, पौआ, पौवा

A quarter of a hundredweight (25 pounds).

quarter

కాల్ పర్యాయపదాలు. కాల్ అర్థం. kaal paryaya padalu in Telugu. kaal paryaya padam.