పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కామదేవి అనే పదం యొక్క అర్థం.

కామదేవి   నామవాచకం

అర్థం : మన్మధుని రెండవ భార్య

ఉదాహరణ : మన్మధుడు ప్రీతితో ఎక్కువగా సంభోగించడాన్ని ఇష్టపడ్డాడు.

పర్యాయపదాలు : ప్రీతి

कामदेव की दूसरी पत्नी।

कामदेव प्रीति से ज्यादा रति के प्रिय थे।
कामदेवी, प्रीति

A female deity.

goddess

కామదేవి పర్యాయపదాలు. కామదేవి అర్థం. kaamadevi paryaya padalu in Telugu. kaamadevi paryaya padam.