పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కాపలా అనే పదం యొక్క అర్థం.

కాపలా   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా వస్తువును గానీ, వ్యక్తులను గానీ దొంగిలింపబడకుండా కాపాడే క్రియ

ఉదాహరణ : కాపలాదారుడు తత్పరతతో కాపలా కాస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : గస్తీ, పహారీ

किसी वस्तु या व्यक्ति की देख-रेख या रक्षा आदि के लिए अथवा उसे निर्दिष्ट स्थान से हटने से रोकने के लिए पहरेदारों को नियुक्त करने की क्रिया।

पहरेदार तत्परता से पहरा दे रहा है।
गादर, चौकसी, चौकी, पहरा

A purposeful surveillance to guard or observe.

vigil, watch

అర్థం : పొలానికి రక్షణగా వుండటం.

ఉదాహరణ : రైతు పొలానికి కాపలా వున్నాడు.

रक्षा करने की क्रिया या भाव।

किसान खेतों की रखवाली कर रहा है।
अवधान, देख-रेख, देखरेख, रखवाई, रखवारी, रखवाली, संरक्षण, हिफ़ाज़त, हिफाजत

The activity of protecting someone or something.

The witnesses demanded police protection.
protection

అర్థం : కంటికి రెప్పలా బాద్యత నిర్వహించటం

ఉదాహరణ : దేశ రక్షణ కోసం ఉన్న సైనికులకు మనం ఋణ పడి ఉన్నాం.

పర్యాయపదాలు : రక్షణ, సంరక్షణ, సురక్ష

अच्छी तरह की जाने वाली रक्षा।

यह देश आभारी है उन वीरों का जो देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं।
क्षेम, प्रोटेक्शन, संरक्षण, सरपरस्ती, सिक्युरटी, सिक्युरिटी, सुरक्षा, सेक्यूरिटी, सेफ्टी, हिफ़ाज़त, हिफाजत

The activity of protecting someone or something.

The witnesses demanded police protection.
protection

అర్థం : కోటకు రక్షణగా వుండు వ్యక్తి

ఉదాహరణ : ఆ ప్రదేశంలోని గూండాలకు జమీన్ కాపలాగా వున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కావలి

पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पकड़कर इस प्रकार अपने बन्धन या देख-रेख में रखना कि वह भागकर कहीं जाने न पाये।

इस इलाके के गुंडे को हिरासत में ले लिया गया है।
आसेध, कस्टडी, हिरासत

కాపలా పర్యాయపదాలు. కాపలా అర్థం. kaapalaa paryaya padalu in Telugu. kaapalaa paryaya padam.