ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కాన్వాసుగుడ్డ అనే పదం యొక్క అర్థం.

కాన్వాసుగుడ్డ   నామవాచకం

అర్థం : ఒకరకమైన ముతక గుడ్డ లేక గోనెపట్ట, దీనితో ఎండ, వర్షము నుండి రక్షణ పొందవచ్చు.

ఉదాహరణ : ధాన్యపురాసిని కాన్వాసుగుడ్డతో కప్పి ఉంచడి

పర్యాయపదాలు : తడిక

रोगन किया हुआ एक प्रकार का टाट जो धूप और वर्षा से रक्षा के लिए चीज़ों के ऊपर डाला या ताना जाता है।

खलिहान के अनाज को तिरपाल से ढाँककर रखो।
तिरपाल

Waterproofed canvas.

tarp, tarpaulin

కాన్వాసుగుడ్డ పర్యాయపదాలు. కాన్వాసుగుడ్డ అర్థం. kaanvaasugudda paryaya padalu in Telugu. kaanvaasugudda paryaya padam.