పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కస్టడి అనే పదం యొక్క అర్థం.

కస్టడి   నామవాచకం

అర్థం : సంపదను లేద వ్యక్తి తప్పించుకొనిపోకుండా ఉండుటకు తన అధికారంలో ఉంచుట.

ఉదాహరణ : నేరస్తుడిని పోలీసులు కొద్ది రోజులు తమ రక్షలో పెట్టుకొన్నారు.

పర్యాయపదాలు : రక్షణ

किसी संपत्ति को रक्षित रखने के लिए अथवा किसी व्यक्ति को भागने आदि से रोकने के लिए अपने अधिकार या रक्षा में लेकर रखने की क्रिया या भाव।

भरत शाह को तीन महीने तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था।
अभिरक्षण, अभिरक्षा, अमीनी

కస్టడి పర్యాయపదాలు. కస్టడి అర్థం. kastadi paryaya padalu in Telugu. kastadi paryaya padam.