పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కసి అనే పదం యొక్క అర్థం.

కసి   నామవాచకం

అర్థం : ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఒప్పనితనం ఉండకపోవుట

ఉదాహరణ : అసూయ లేని సమాజంలో శాంతి మరియు సద్భావన పెంపొందుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అసూయ, ఆగ్రహము, ఈర్ష్య, కోపం, క్రోదము, ద్వేషం

ईर्ष्याहीन होने की अवस्था या भाव।

ईर्ष्याहीनता से समाज में शांति और सद्भावना पनपती है।
अनसूया, ईर्ष्याहीनता, द्वेषहीनता

A particular moral excellence.

virtue

అర్థం : పనిని ఆపడానికి వ్యతిరేకంగా చేసే క్రియ

ఉదాహరణ : రాముతో విరోధం తరువాత కూడా నేను ఎన్నికలో పోటీపడ్డాను.

పర్యాయపదాలు : అక్కసు, అప్రీతి, అసూయ, కక్షి, కానితనం, ద్వేషం, పగటు, ప్రతికూలత, ప్రతిపక్షం, ప్రతివాదం, విద్వేషం, విరోధం, వైరం, శతృత్వం

किसी कार्य आदि को रोकने के लिए उसके विपरीत कुछ करने की क्रिया या किसी कार्य, जिसे हम न चाहते हों, के विपरीत कुछ करने की क्रिया।

राम के विरोध के बावज़ूद भी मैंने चुनाव लड़ा।
अवरोध, अवरोधन, खिलाफत, खिलाफ़त, प्रतिरोध, विरोध

The action of opposing something that you disapprove or disagree with.

He encountered a general feeling of resistance from many citizens.
Despite opposition from the newspapers he went ahead.
opposition, resistance

కసి పర్యాయపదాలు. కసి అర్థం. kasi paryaya padalu in Telugu. kasi paryaya padam.