ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కలహంస అనే పదం యొక్క అర్థం.

కలహంస   నామవాచకం

అర్థం : బాతులాగ ఉండే నీటిపక్షి

ఉదాహరణ : హంస సరస్వతీ దేవి యొక్క వాహనం.

పర్యాయపదాలు : మరాళము, శ్వేతగరుతము, హంస

बत्तख की तरह का एक जलपक्षी।

हंस माँ सरस्वती का वाहन है।
पुरुदंशक, विधिवाहन, शितिच्छ, शितिपक्ष, श्वेतपत्र, स्वेतच्छद, स्वेतपक्ष, हंस

Stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult.

swan

అర్థం : సరస్వతీదేవి వాహన పక్షి

ఉదాహరణ : ఈ విధంగా ఈరోజు కూడా మానససరోవరంలో రాజహంస ముత్యపు గింజల కోసం వస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : రాజహంస, హంస

एक प्रकार का बड़ा हंस।

ऐसा माना जाता है कि आज भी मानसरोवर में राजहंस मोती चुगने के लिए आते हैं।
कलहंस, राज मराल, राजहंस

Stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult.

swan

కలహంస పర్యాయపదాలు. కలహంస అర్థం. kalahamsa paryaya padalu in Telugu. kalahamsa paryaya padam.